Tietopaketti tribadeista

tribadit

Tribadi saattaa olla termi, joka ei aivan heti kaikille aukea. Tiedätkö sinä mitä kyseinen termi tarkoittaa? Tribadilla viitataan lesbo-, bi- ja transkulttuurifestivaaliin, jossa on jokaisella festivaalikerralla aivan oma teemansa. Eräs festivaaleilla käsitelty teema on ollut sarjakuvat. Tuolloin festivaalien aihetta käsiteltiin esimerkiksi nettisarjakuvien avulla, mikä olikin mielenkiintoinen ja suosittu lähestymistapa. Verkossa järjestettiin myös näistä sarjakuvista kerätty näyttely, johon oli mahdollista tutustua Gloria-kulttuuriareenassa. Sarjakuvien pohjalta järjestettiin myös seminaari, jossa keskusteltiin esimerkiksi mangojen lesbosuhteista luomasta kuvasta. Seminaariin osallistui sarjakuva-alan asiantuntijoita, kokeneita sarjakuvien piirtäjiä sekä alan aloittelijoita.

Helsingissä on järjestetty myös aihetta käsittelevä teemaviikko, jossa aihetta käsiteltiin kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin sekä elokuvien kautta. Tapahtumia oli teemaviikon aikana tarjolla runsaasti ja monenlaiseen makuun sopivina.

Heteroksi kutsutaan vastakkaiseen sukupuoleen rakastuvaa henkilöä. Oman sukupuolensa edustajiin rakastuvaa ja vetoa tuntevaa ihmistä kutsutaan homoksi tai lesboksi. Tämän lisäksi on olemassa vielä biseksuaaleja, joille toisen ihmisen sukupuoli ei ole merkityksellinen eli he saattavat rakastua sekä vastakkaiseen sukupuoleen että oman sukupuolensa edustajiin. Transsuuntautunut ihminen sen sijaan rakastuu transihmisiin, mutta saattaa määritellä oman seksuaalisen suuntautumisensa myös muutoin – hän saattaa itse kokea olevansa esimerkiksi bi-ihminen tai hetero. Määriteltäessä yksilön seksuaalista suuntautumista hänen oma määrittelynsä on se, jonka perusteella määrittely tulee tehdä – ulkopuolinen ei voi sanoa, että yksilö on esimerkiksi homo, vaan yksilön tulee itse määritellä itsensä homoksi.

Toisinaan kuulee käytettävän ”queer”-termiä, jolla viitataan siihen, että henkilö joko kyseenalaistaa tällaisten seksuaalista suuntautumista koskevien määritelmien mielekkyyden tai että hän ei vielä itsekään tiedä miten oman seksuaalisuutensa määrittelisi ja on ikäänkuin etsintävaiheessa.

Ennakkoluuloja vastaan

Monilla ihmisillä on ennakkoluuloja ja –käsityksiä lesboja, homoja ja transuja kohtaan, vaikka he eivät tuntisikaan ainuttakaan näihin ryhmiin kuuluvaa henkilöä. Onkin tärkeää tiedostaa mistä nämä ennakkoluulot kumpuavat ja mitä niiden taustalta löytyy. Puhutaan jopa homofobiasta, mikä ilmentää sitä, että homoseksuaalisia ihmisiä saatetaan jopa pelätä. Heitä kohtaan voidaan tuntea myös vastenmielisyyttä ja heitä saatetaan syrjiä.

Jo antiikin aikaisen Kreikan teksteistä on havaittu, että homofobia oli ajatuksena tuttu jo tuona aikana. Termi on luotu vasta 1960-luvulla ja lanseerattu laajempaan käyttöön vasta 1970-luvulla. Osa kritisoi kyseistä termiä, koska homofobiaa ei voida pitää patologisena fobiana. Homofobia-termin tilalle on ehdotettu esimerkiksi seksuaalisen stigman, seksuaalisen ennakkoluulon tai heteroseksismin termejä. Stigma eli leima on tässä tapauksessa aika kuvaava termi – yhteiskunnassa tietynlaiset seksuaalisuuden suuntaukset ovat saaneet tietynlaisen leiman, mikä on johtanut jopa yhteiskunnassa vallitseviin valtaeroihin. Heteroseksismi-termillä viitataan juuri siihen, kuinka heteroseksuaalisuudesta poikkeavia seksuaalisuuden muotoja on leimattu eli kuinka ne ovat stigmatisoituneet yhteiskunnassamme.

Homofobia on suuri syy siihen, että moni homoseksuaalinen henkilö piilottelee seksuaalista suuntautumistaan – puhutaan jopa ”kaapissa olemisesta”. Toisaalta 2000-luvulla moni julkisuuden henkilö on tullut ulos ”kaapista” ja ikäänkuin antanut homoudelle tai lesboudelle kasvot. Ihminen on psyko-fyysinen kokonaisuus ja seksuaalisuus on vain pieni osa ihmistä. Seksuaalisella suuntautumisella viitataan siihen ominaisuuteen, joka kuvaa sitä, keneen henkilö rakastuu, ihastuu tai tuntee vetovoimaa, joka voi olla luonteeltaan joko eroottista tai emotionaalista. Aina tämä ei ole kovin yksiselitteistä. Toisinaan homoseksuaalisen ihmisen voi olla vaikeaa hyväksyä itsensä ja toisinaan tällaisessa tilanteessa ihminen saattaa pyrkiä kieltämään oman seksuaalisuutensa. Joutuessaan syrjityksi saattaa homoseksuaalinen ihminen masentua ja hänen sosiaaliset suhteensa saattavat vaikeutua. Valitettavasti tilanne johtaa toisinaan oman elämän päättämiseen, ellei yksilö saa apua riittävän ajoissa. Joissakin valtioissa on kiellettyä harrastaa homoseksuaalisia tekoja.

Haluamme kiittää WordPress Pushers ltd, joka omistaa sivustot Somenkeno.comSuomicasinot24.com ja Parascasino.net avusta rakentaa verkkosivuilla.